Dokumenta

STEPEN USKLADJENOSTI PROGRAMSKIH ZADATAKA ZA 2019. GODINU

1. Izveštaj o realizaciji godišnjeg programa

2013. Godina

FINANSIJSKI IZVEŠTAJ ZA 2013.GODINU

IZVEŠTAJ O REALIZ.PROGR. POSLOVANJA ZA 2013.GOD.

NAPOMENE UZ IZVEŠTAJ O POSLOVANJU

ODLUKA N.O.

2. Program poslovanja

2013. Godina

IZMENE I DOPUNE PROGR.POSLOVANJA ZA 2013.GOD.

ODLUKA-IZMENA PROGRAMA POSLOVANJA ZA 2013.GOD.

PROGRAM POSLOVANJA ZA 2013.GODINU

SAGLASNOST SKUPŠT.GRADA NA IZMENU PROGR.POSLOVANJA ZA 2013.GOD.

SAGLASNOST SKUPŠTINE GRADA NA PROGRAM POSLOVANJA ZA 2013.GOD.

2014.Godina

1. Izveštaj o realizaciji godišnjeg programa

I KVARTAL

II kvartal 

III kvartal

IV KVARTAL

izveštaj o realizaciji programa poslovanja 2014

2. Program poslovanja

IZMENA PROGRAMA POSLOVANJA  11.2014.

-IZMENA PROGRAMA ZA 6- 2014

IZMENA PROGRAMA POSLOVANJA ZA 2014.GODINU I ODLUKA

ODLUKA N.O. O USVAJANJU

PROGRAM POSLOVANJA ZA 2014.GODINU

SAGLASNOST SKUPŠT.GRADA NA IZMENE I DOP.PROGR.POSLOVANJA ZA 2014.GOD.

SAGLASNOST SKUPŠTIN.E GRADA NA PROGRAM POSLOVANJA ZA 2014.GOD.

2015 godina

1.Izveštaj o realizaciji godišnjeg programa

I kvartal

II kvartal

III kvartal

IV kvartal

1.IZVEŠTAJ O REALIZACIJI GODIŠNJEG PROGRAMA

2.IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

2.Program poslovanja

PROGRAM POSLOVANJA 2015

izmena Programa poslova.2015

II izmena Programa poslova.2015

III izmena Programa poslova.2015

Odluka o pokriću gubitka

RAS. DOBITI

2016 Godina

Pogram poslovanja 2016

FI I IZVEŠTAJ REVIZORA 2016.

IZVEŠTAJ O REALIZACIJI PROGRAMA POSLOVANJA 2016.

IZVEŠTAJ O REALIZACIJI PROGRAMA POSLOVANJA I-IX

IZVEŠTAJ O REALIZACIJI PROGRAMA POSLOVANJA I-XII

Izveštaj o poslovanju u prvom kvartalu 2016. godine: I kvartal

Izveštaj o realizaciji programa poslovanja I-VI

V IZMENE PROGRAMA POSLOVANJA

ZAKLJUČAK SKUPŠTINE GRADA

2017. godina

Deo finans.plana 2017.

PROGRAM POSLOVANJA 2017.

I IZMENA PROGRAMA POSLOVANJA 2017.

II IZMENA PROGRAMA POSLOVANJA 2017.

III IZMENA PROGRAMA POSLOVANJA 2017.

 II IZMENA POSEBNOG PROGRAMA KORIŠĆENJA SUBVENCIJA IZ BUDŽETA GRADA PANČEVA ZA 2017

III IZMENA POSEBNOG PROGRAMA 2017.

IV IZMENA I DOPUNA POSEBNOG PROGRAMA POSLOVANJA 2017

I srednjoročni plan

II dugoročni plan

IZVEŠTAJ O REALIZACIJI POSLOVANJA

STEPEN USKLAĐENOSTI

INFORMACIJA O STEPENU USKLAĐENOSTI PLANIRANIH I REALIZOVANIH AKTIVNOSTI

PETE IZMENE PROGRAMA POSLOVANJA 2017.

IZVEŠTAJ O STEPENU USKLAĐENOSTI PLANIRANIH I REALIZOVANIH AKTIVNOSTI IZ PROGRAMA POSLOVANJA

2018. godina

PROGRAM POSLOVANJA 2018

Izveštaj o realizaciji programa poslovanja 01.01.-31.03.2018.

I izmena programa poslovanja 2018.

II izmena programa poslovanja 2018.

Izveštaj o realizaciji programa poslovanja 01.01.-30.06.2018.

III izmena programa poslovanja

III kvartal

Izveštaj o realizaciji programa poslovanja 01.01.-31.12.2018.

2019. godina

Program poslovanja 2019.

I izmena programa poslovanja 2019

I kvartal 2019

CENOVNIK USLUGA JKP “MLADOST” PANČEVO

DRUGE IZMENE I DOPUNE PROGRAMA POSLOVANJA JKP “MLADOST” ZA 2019. GODINU

III kvartal 2019

III izmena i dopuna programa poslovanja 2019.

IV izmena programa poslovanja 2019. 

2020. godina

Program poslovanja 2020.

Obaveštenje o javnoj nabavci

JKP "Mladost" raspisuje javni poziv za prikupljanje ponuda za nabavku i montažu terena sa veštačkom travom za SRC "Mladost". Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti na stranici "javne nabavke".

read more

JKP Mladost: odlična saradnja sa Gradom i klubovima

Javno komunalno preduzeće Mladost je u prošloj godini malo odličnu saradnju sa klubovima i sa Gradom, a u narednoj godini se očekuje od ovog preduzeća da dodatno poboljša uslove za bavljenje sportom kako klubova tako i rekreativaca. Milan Stanišić je u avgustu mesecu...

read more