Centar za razvoj sporta

U holu Gradskog bazena Pančevo, u zasebnom prostoru, otvoreno je mesto gde sportisti, rekreativci i osobe sa posebnim potrebama mogu da saznaju osnovne informacije o fizičkim karakteristikama i predispozicijama u oblasti sporta i fizičke spremnosti.

U Centru rade stručna lica iz oblasti sporta, zadužena za testiranje, a u planu ja povezivanje i sa drugim profilima stručnjaka kako bi se na jednom mestu objedinila znanja i pružila profesionalna usluga.

Deo budućih aktivnosti podrazumeva povezivanje sa pokrajinskim  i republičkim zavodom za sport, ali i uključivanje nutricionista, lekara, psihologa.

Centar je otvoren za sportske organizacije, škole kao i individualne analize.