Škola Plivanja

Školu vode obučeni treneri zaposleni u okviru JKP „Mladosti“ gde se pojedinačno i u grupi vrši obuka dece. Na kraju obuke deca polažu test i ukoliko su savladala plivanje, dobijaju diplomu o uspešno završenom kursu plivanja.

Prema potrebi, postoji mogućnost da se organizuju i individualni treninzi dece.

Za više informacija javiti se na (013) 310 313 ili 064 / 866 21 99