Javne Nabavke

PRAVILNIK O JAVNIM NABAVKAMA JKP MLADOST PANČEVO (2020.GODINA)
ODLUKA O DODELI UGOVORA 05-2020
NABAVKA USLUGE OSIGURANJA ZA POTREBE JKP MLADOST PANČEVO JN 05-2020
XXX NABAVKA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA POTREBE JKP “MLADOST” PANČEVO JN 03-2020
XXIX NABAVKA I ISPORUKA PRIRODNOG GASA ZA POTREBE JKP “MLADOST” PANČEVO JN 04-2020
XXVIII NABAVKA GORIVA ZA POTREBE JKP “MLADOST” PANČEVO JN BR. 02-2020
XXVII NABAVKA NATRIJUMHIPOHLORITA ZA POTREBE JKP “MLADOST” PANČEVO jn 01-2020
XXVI NABAVKA NATRIJUMHIPOHLORITA ZA POTREBE JKP “MLADOST” JN 09-2019
XXV PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA U NABAVCI DODATNI RADOVI NA ZATVORENOM BAZENU RADI ZADOVOLJENJA MERA ZAŠTITE OD POŽARA JN br. 08-2019
XXIV NABAVKA I REMONT VENTILA I VREMENSKIH ISPIRAČA JN BR. 07-2019
XXIII NABAVKA USLUGE OSIGURANJA ZA POTREBE JKP MLADOST PANČEVO JN 06-2019
XXII NABAVKA I ISPORUKA NATRIJUMHIPOHLORITA ZA POTREBE JKP “MLADOST” JN
05-2019
XXI IZVODJENJE RADOVA NA TRIM STAZI NA SRC MLADOST U PANČEVU JN 07-2018
XX NABAVKA I ISPORUKA PRIRODNOG GASA ZA POTREBE JKP  “MLADOST” PANČEVO JN BR. 02-2019
XIX NABAVKA I ISPORUKA NATRIJUMHIPOHLORITA ZA 2019. GODINU JN 04-2019
XVIII NABAVKA GORIVA ZA POTREBE JKP “MLADOST” PANČEVO
XVII NABAVKA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA POTREBE JKP MLADOST PANČEVO JN 01/19
XVI NABAVKA I UGRADNJA OPREME ZA POTREBE RACIONALIZACIJE POTROŠNJE
ELEKTRIČNE ENERGIJE JN 06-2018
XV NABAVKA USLUGE OSIGURANJA ZA POTREBE JKP “MLADOST” PANČEVO JN 05-2018
XIV NABAVKA I ISPORUKA PRIRODNOG GASA ZA PERIOD 01.01.-31.12.2018. GODINE JN BR. 02-2018
XIII NABAVKA NATRIJUMHIPOHLORITA ZA POTREBE JKP “MLADOST” BR. 04-2018
XII NABAVKA GORIVA ZA POTREBE JKP “MLADOST” PANČEVO br. 03-2018
XI NABAVKA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA POTREBE JKP MLADOST ZA PERIOD 01.01.-31.12.2018. GODINU JN BR. 01-2018

X RADOVI NA ZATVORENOM BAZENU RADI ZADOVOLJENJA MERA ZAŠTITE OD POŽARA JN BR. 09-2017

IX IZVODJENJE RADOVA NA KROVU U UL. MASARIKOVA BR. 1A U PANČEVU

VIII. INVESTICIONO ODRŽAVANJE KROVA NA ZGRADI U MASARIKOVOJ 1A U PANČEVU JN

08-2017

VII. REPARACIJA PARKETA U HALI SPORTOVA U PANČEVU JN 07-2017

VI. NABAVKA USLUGE OSIGURANJA ZA POTREBE JKP „MLADOST“ PANČEVO BR. 06-2017

V. NABAVKA, ISPORUKA I MONTAŽA LED SEMAFORA, SA PRIPADAJUĆIM ELEMENTIMA KOJI ČINE FUNKCIONALNU CELINU, U HALI SPORTOVA NA SRC „STRELIŠTE“ U PANČEVU, JN BR. 05-2017

IV. NABAVKA NATRIJUMHIPOHLORITA ZA POTREBE JKP „MLADOST“ JN BR. 04/17

III. NABAVKA GORIVA ZA POTREBE JKP MLADOST JN br. 03/17

II. NABAVKA I ISPORUKA PRIRODNOG GASA JN 02-17

I. NABAVKA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA PERIOD 01.01.-31.12.2017. GODINE

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za obavljanje administrativno-tehničkih poslova Obavestenje 6-2016
Odluka o dodeli ugovora za nabavki terena sa veštačkom travom Odluka o dodeli ugovora 7-2016
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluga administrativno-tehničkih poslova. odluka o dodeli ugovora
NABAVKA I MONTAŽA TERENA SA VEŠTAČKOM TRAVOM ZA SRC „MLADOST“
– Poziv Poziv 7-2016
– Konkursna dokumentacija Konkursna 7-2016
– Pitanja i odgovori pitanja i odgovori
NABAVKA USLUGE ADMINISTRATIVNO-TEHNIČKIH POSLOVA ZA POTREBE JKP „MLADOST“ PANČEVO, REDNI BROJ 06/16
NABAVKA USLUGA OSIGURANJA OD 25.04.2016.
– Poziv za podnošenje ponude: Poziv 5-2016
– Konkursna dokumentacija: Konkursna 5-2016-1
– Izmena i dopnuna konkursne dokumentacije: izmena i dopuna konkursne dokumentacije 05-16
– Pitanja i odgovori u vezi sa javnom nabavkom: pitanja i odgovori
– Odluka o nabavci usluga osiguranja: odluka o dodeli ugovora 05-16
– Obaveštenje o zaključenom ugovoru obaveštenje o zaključenom ugovoru
NABAVKA NATRIJUMHIPOHLORITA ZA ODRŽAVANJE BAZENSKE VODE
NABAVKA GORIVA ZA POTREBE JKP „MLADOST“
PRIPREMNI RADOVI NA PROŠIRENJU MULTIFUNKCIONALANOG TERENA SA VEŠTAČKOM TRAVOM NA SRC „STRELIŠTE“, JN br. 11/15
NABAVKA I ISPORUKA PRIRODNOG GASA ZA PERIOD 01.01.-31.12.2016.
NABAVKA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA PERIOD 01.01.-31.12.2016. GODINE
PRIPREMNI RADOVI NA PROŠIRENJU MULTIFUNKCIONALNOG TERENA SA VEŠTAČKOM TRAVOM  10/15

NABAVKA, ISPORUKA I MONTAŽA LED RASVETE U HALI I ZATVORENOM PLIVAČKOM BAZENU BR. 09/15

javni poziv 0915

konkursna dokumentacija 0915

obaveštenje o zaključenom ugovoru

NABAVKA USLUGE OSIGURANJA ZA POTREBE JKP MLADOST PANČEVO

Poziv za podnosenje ponuda 8-15

Konkursna dokumentacija 8-15

obaveštenje o zaključenom ugovoru

NABAVKA RADOVA NA SANACIJI ELEKTROINSTALACIJE U PODSTANICI OTVORENOG PLIVAČKOG BAZENA JNMV

Konkursna dokumentacija:

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

pitanja i odgovori

pitanja i odgovori 07 15

obaveštenje o zaključenom ugovoru 07 2015

NABAVKA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA PERIOD 01.06.-31.12.2015. GODINE

Poziv za podnosenje ponuda 6-15

Konkursna dokumentacija 6-15

obaveštenje o zaključenom ugovoru

NABAVKA I ISPORUKA PRIRODNOG GASA ZA POTREBE JKP „MLADOST“

 Poziv za podnošenje ponuda 05 15

-Konkursna dokumentacija 05 15

Izmena konkursne dokumentacija 5-15

-Obaveštenje o zaključenom ugovoru 5-15

– NABAVKA NATRIJUMHIPOHLORITA ZA ODRŽAVANJE BAZENSKE VODE NA SRC „STRELIŠTE

Poziv za podnošenje ponuda 3-15

Konkursna dokumentacija 3-15

Obavestenje o zakljucen

om ugovoru 3-15

-NABAVKA GORIVA ZA POTREBE JKP „MLADOST

Poziv za podnošenje ponuda 4-15

Konkursna dokumentacija 4-15

Obavestenje o zakljucenom ugovoru 4-15

– Nabavka Električne energije za period 01.01.-31.05.2015. godine

Poziv za podnošenje ponuda 1-15

Konkursna dokumentacija 1-15

Obavestenje o zakljucenom ugovoru

-Nabavka i isporuka prirodnog  Gasa za period 01.01.-31.05.2015. godine

Poziv za podnošenje ponuda 2-15

Konkursna dokumentacija 2-15

Obaveštenje o obustavi postupka

-Javna nabavka radova na sanaciji elektro instalacija u podstanici zatvorenog plivačkog bazena

obavestenje o zakljucenom ugovoru 05 2014

poziv za prikupljanje ponuda 05 2014

konkursna dokumentacija 05 2014

-Nabavka,isporuka i ugradnja elemenata automatske regulacije rada klima komora za objekat zatvorenog plivačkog bazena u Pančevu

obavestenje o zakljucenom ugovoru 6 2014

poziv za prikupljanje ponuda 06 2014

konkursna dokumentacija 06 2014

-Podnošenje ponuda za osiguranje

Obavestenje

Poziv za podnošenje ponude osiguranje

Konkursna dokumentacija osiguranje

-Nabavka Električne energije

Obavestenje o zakljčenju ugovora

Poziv za podnošenje ponude 

Konkursna dokumentacija 

-Nabavka natrijumhipohlorita

obaveštenje o zaključenom ugovoru natrijumhipohlorit

poziv za podnošenje ponude

konkursna dokumentacija

– Nabavka goriva

obaveštenje o zaključenom ugovoru- gorivo

konkursna dokumentacija gorivo

poziv za podnošenje ponude gorivo

 poziv za prikupljanje ponuda za nabavku HTZ opreme

Konkursna dokumentacija za javni poziv

pitanja i odgovori potencijalnih ponudjača

obavestenje o zakljucenom ugovoru 2013

Poziv za podnošenje ponude za nabavku cevovoda i oslonaca za cevovod sa ugradnjom.

Konkursna dokumentacija za nabavku cevovoda i oslonaca za cevovod sa ugrdnjom.

obaveštenje o produzenju roka za podnošenje ponuda

izmena konkursne dokumentacije

odgovor na pitanje ponudjača

obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o javnoj nabavci

JKP "Mladost" raspisuje javni poziv za prikupljanje ponuda za nabavku i montažu terena sa veštačkom travom za SRC "Mladost". Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti na stranici "javne nabavke".

read more