JKP Mladost raspisuje javni poziv za nabavku usluga administrativno-tehničkih poslova. Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti na stranici Javne nabavke.